Rusza całoroczny cykliczny konkurs matematyczny dla uczniów klas IV-VIII naszej szkoły "LIGA ZADANIOWA"

 

REGULAMIN KONKURSU „Liga Zadaniowa” dla uczniów klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach

1. Celem konkursu „Liga Zadaniowa" jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów.

2. Liga przeznaczona jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy chętnie rozwiązują zadania matematyczne.

4. Do rozgrywek można przystąpić w każdej chwili.

5. Organizatorem konkursu „Liga Zadaniowa" jest nauczyciel matematyki.

6. Liga Zadaniowa podzielona jest na osiem comiesięcznych etapów.

7. Eliminacje trwają od października do maja. Do 15 każdego miesiąca będą publikowane zestawy zadań na tablicy ogłoszeń obok sali nr 9 w naszej szkole oraz na stronie internetowej: www.pspluboszyce.pl.

8. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Każda praca musi być napisana na papierze podaniowym A4, zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Wszystkie zadania muszą zawierać rozwiązania (uzasadnienia odpowiedzi).

9. Rozwiązania zadań uczniowie przekazują nauczycielowi matematyki w terminie do 30 dnia danego miesiąca.

10. W każdym miesiącu, po sprawdzeniu prac, uczniowie zostaną poinformowani o ilości zdobytych punktów i bieżącej lokacie.

11. Uczeń, który w danym miesiącu rozwiąże poprawnie wszystkie zadania, otrzymuje ocenę celującą z matematyki.

12. O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez ucznia we wszystkich etapach konkursu. Zwycięzca otrzymuje pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową oraz cząstkową ocenę celującą z matematyki.

Zachęcam do udziału w konkursie i życzę powodzenia.

Organizator: mgr Elżbieta Molenda