W dniu 4 października 2019r. odbyła się w naszej szkole akcja edukacyjna w ramach obchodów IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem akcji prowadzonej w szkołach na całym świecie jest zachęcenie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

Przygotowując się do święta wykonane zostały gazetki ścienne promujące Dzień Tabliczki Mnożenia.
W ramach obchodów tego święta, na lekcjach matematyki, uczniowie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w formie gier dydaktycznych, układanek i kolorowanek dostępnych na stronie organizatora głównego akcji „Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski”.
W piątek 4 października o godz. 8.00 odbył się apel informujący i zachęcający całą społeczność szkolną do udziału w sprawdzianie z tabliczki mnożenia.
W naszej szkole akcja przeprowadzona została pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia pamiętają”. Z tego względu uczniowie klasy czwartej, którzy zdali wcześniej egzamin i zostali Egzaminatorami, razem z nauczycielem matematyki, wchodzili kolejno do każdej klasy i przeprowadzali pisemny test znajomości tabliczki mnożenia. Uczniom, którzy bezbłędnie rozwiązali 5 przykładów, wręczali "Certyfikat". Do sprawdzianu przystąpili również nauczyciele i pracownicy szkoły, wszyscy bezbłędnie rozwiązali zadania i otrzymali „Certyfikaty”.
Egzaminatorzy kontynuowali akcję także podczas przerw. Za poprawne odpowiedzi wręczali pamiątkowe "Gratulacje".
Za zdobyte "Certyfikaty" i "Gratulacje" uczniowie otrzymali plusy z matematyki (później przeliczone na oceny).
Bardzo dziękuję za aktywny udział wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, a w szczególności uczniom klasy czwartej, którzy bardzo odpowiedzialnie potraktowali powierzone zadanie, wykazali się bardzo dobrą znajomością tabliczki mnożenia i wspaniałymi zdolnościami organizacyjnymi.

Koordynator Lokalny ŚDTM 2019
Elżbieta Molenda