Młode Orły zapraszją do wspólnych treningów. Szczegółowe informacje na w zakładce Zajęcia pozalekcyjne.