Zapraszmy na zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego. Szczegółowe informacje na w zakładce Koła zainteresowań.