„Tym, którzy nas prowadzą do źródeł wiedzy”
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w obu budynkach szkolnych odbyły się uroczyste apele.

Uczniowie klas I-VIII wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. W dniu ich święta przygotowali dla swoich pedagogów artystyczną ucztę. Swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu wrażeń wizualnych i muzycznych prezentując bogaty program artystyczny. Były wiersze, piosenki, kwiaty , upominki i życzenia.