To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im listów i kartek.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera . Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii powstańczych, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Serdecznie dziękuję uczniom, nauczycielom i wychowawcom klas I-VIII, którzy po raz drugi wzięli udział w akcji, dotrzymali terminów i wykazali wspaniałe zaangażowanie.

Adriana Gabryś- koordynator akcji