W dniu 12 listopada umilając nam atmosferę w szkole i jesienną szarugę za oknem odwiedził nas Pan Adam Janicki- edukator leśny z Nadleśnictwa Kup.

Podczas spotkania uczniowie z klas I-III poznali trochę ciekawostek o lesie, życiu roślin i zwierząt, pracy leśników i myśliwych. Pan Adam dość humorystycznie przedstawił temat ,ale również zwrócił uwagę na bardzo ważne rzeczy takie jak: poprawne zachowanie w lesie, szanowanie otaczającej przyrody, ostrożność w kontaktach ze zwierzętami. Na zakończenie znalazła się chwila na wspólną zabawę i zdjęcia.

Serdecznie dziękujemy za wspaniałą lekcję.