W dniu 04.06.2020 odbył się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy "Leon" z języka angielskiego. Ze względu na panująca sytuację konkurs odbył się w formie online na specjalnie do tego przygotowanej platformie.

Wyniki już są. Wśród uczniów naszej szkoły najlepiej poradzili sobie 

Tymoteusz Maliszewski z klasy 5b, który uzyskał wynik 88,89% i 6 miejsce oraz
Maciej Rybarski z klasy 4, który uzyskał 73,81% i 12 miejsce.

Wszystkim uczestnikom dziękuję i gratuluję

Szkolny koordynator
Jolanta Jawid