To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii powstańczych, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nasza szkoła już po raz trzeci wzięła udział w akcji pisania kartek z życzeniami do Powstańców.

Serdecznie dziękuję uczniom, nauczycielom i wychowawcom klas I-VIII, za dotrzymanie terminów i wspaniałe zaangażowanie.

Adriana Gabryś- koordynator akcji