UWAGA
Możliwość doposażenia rodzin i dzieci w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej

W związku informacją z Fundacji Sarigato o możliwości doposażenia dzieci i rodzin w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, przekazuję link do formularza opracowanego przez ww. Fundację, poprzez który rodziny / przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych mogą bezpośrednio zgłaszać potrzeby doposażenia w ww. sprzęt.

Z informacji pozyskanych z Fundacji wynika, że sprzęt komputerowy będzie przekazywany rodzinom / placówkom opiekuńczo-wychowawczym, po uzupełnieniu formularza i wskazaniu konkretnych potrzeb.

Link do formularza: https://forms.gle/Qn83rBeag4YzF9zM6

Prowadzący sprawę:
Joanna Antosz,
Inspektor Wojewódzki,
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,
tel. 77 4524380