W dniu 14 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Matematyki pod hasłem „Matematyka jest wszędzie”.

25 listopada 2019 roku UNESCO podjęło proklamację o ustanowieniu 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki (International Day of Mathematics-IDM). 

Wcześniej w wielu krajach 14 marca (data zapisywana w notacji amerykańskiej jako 3.14) obchodzony był jako Dzień Liczby Pi (Pi Day), ponieważ wartość tej powszechnie znanej stałej matematycznej wynosi w zaokrągleniu 3,14.

Międzynarodowy Dzień Matematyki ma na celu podkreślenie roli nauk matematycznych
w rozwoju współczesnego świata, ma także stanowić zachętę do czerpania radości z matematyki.

Hasło obchodów „Matematyka jest wszędzie” wskazuje na matematykę jako część dziedzictwa kulturowego ludzkości, stanowiącą podstawę wszelkich technologii i jednocześnie narzędzie rozwoju. Większa świadomość potencjału i możliwości nauk matematycznych ma ogromne znaczenie dla przeciwstawiania się wciąż nowym wyzwaniom pojawiającym się
w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, zmiany klimatyczne, energetyka, nie mówiąc
o jakości życia, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Z okazji obchodów Dnia Matematyki uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym i literackim pt. „Matematyka jest wszędzie”.

Elżbieta Molenda

,,Dostrzegać matematykę’’

W naszym świecie,
Dobrze o tym wiecie,
Nauki wiele jest…
Matematykę można dostrzec też.


Gdy się do sklepu wybierzemy,
Gdy podróż planujemy,
Kiedy trzeba być na czas…
Liczenie spotka nas.


W każdym przedmiocie,
Na przykład w pilocie,
W grze planszowej z kostkami…
Spotykamy się z liczbami.

Rozalia Bonk kl. IV

 

„Wszechobecna”

Matematyka krok w krok
Podąża za nami
Znakami działań i liczbami.
Tu prostokąt, tam kwadrat i jego bok.

Kalendarz pełen cyfr i dat,
Szeregi rozmiarów na ubraniach,
Jednostki wagi i długości oddane w nasze władania,
Mnóstwo kształtów wokół nas.

Ceny w sklepie, na produktach.
Ach, matematyka jest wszechobecna,
Na swój sposób taka piękna,
Choć z początku się w oczy nie rzuca.

To królowa nauk wszelkich
Codziennie odwiedza nas.
Na tarczy zegara, co odmierza czas.
Numer na drzwiach chociażby hoteli.

Aneta Bonk klasa 8