umiemplywacW okresie od 7 V do 18 VI 2021 r. grupa 39 uczniów klas I – III naszej szkoły uczestniczyła w ogólnopolskim Projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 

Program ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania. Jego głównym celem jest nabycie umiejętności w zakresie pływania, a także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni.

Zajęcia odbywały się raz, a nawet dwa razy w tygodniu. Nasza gmina partycypowała w projekcie finansując przejazdy dzieciom na basen „Wodna Nuta” w Opolu. Pod okiem instruktorów pływania odbyło się 20 godzin zajęć, które obejmowały min. opanowanie podstawowych umiejętności w wodzie, ćwiczenia wypornościowe, wykonywanie prostych skoków do wody, elementy nurkowania w dal i w głąb oraz gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów pływania.

Program spełnił swoje zadania, gdyż dzieci doskonale czuły się i bawiły w wodzie podnosząc jednocześnie swoje umiejętności pływania. Kurs zakończył się wręczeniem dyplomów i obietnicą dla uczestników, że jeśli to będzie możliwe to w przyszłym roku szkolnym również będziemy pływać. Za dotrzymanie danego dzieciom słowa odpowiedzialna będzie Danuta Domino-Szpytko – koordynator projektu i Bogusława Domino-Pawelec.