icona pdf Menu - październik 2019

logo festivalowa 300x81

Stołówka szkolna rusza od 9.09.2019

Opłaty za obiady abonamentowe w miesiącu wrzesień 2019
II dania 6,70 zł + 0,30 zł (opakowanie) = 7,00 zł
16 dni * 7,00 zł = 112,00 zł
W razie zainteresowania do zakupu zupy po 1,50 zł

Wpłaty za obiady w m-cu wrześniu przyjmowane są do dnia 10 .09. 2018.
Opłaty za kolejne miesiące przyjmowane będą do końca każdego miesiąca za miesiąc następny .
Brak terminowej wpłaty spowoduje bezwzględne niewydawanie posiłku .

wpłaty proszę dokonywać na konto
82 1050 1504 1000 0092 1826 8564 Bank ING

Telefon kontaktowy w sprawie obiadów : 530 020 021
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 )

W tytule wpłaty należy podać:
imię i nazwisko dziecka, nr szkoły, klasę, opłacany miesiąc

Odpisy i zwroty gotówki za niewykorzystane obiady będą uwzględniane jedynie w przypadku powiadomienia pracownika stołówki bądź po zgłoszeniu telefonicznym lub sms pod nr tel. 530 020 021 dzień wcześniej lub najpóźniej tego samego dnia do godz. 8:30.