Menu cateringu: ikona pdf

Opłaty za obiady abonamentowe w miesiącu październiku 2020 II danie koszt: 7,00 zł. 22dni* 7zł. = 154 zł.

Opłaty za kolejne miesiące przyjmowane będą do końca każdego miesiąca za miesiąc następny.

Brak terminowej wpłaty spowoduje bezwzględne niewydawanie posiłku.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
82 1050 1504 1000 0092 1826 8564 Bank ING

W tytule wpłaty należy podać:
imię i nazwisko dziecka, nr szkoły, klasę, opłacany miesiąc

UWAGA
Odpisy i zwroty gotówki za niewykorzystane obiady będą uwzględniane jedynie w przypadku powiadomienia pracownika szkoły bądź po zgłoszeniu telefonicznym:
Klasy I-III sekretariat Luboszyce pod  nr tel.  77 421-57-11
Klasy IV-VIII sekretariat Biadacz pod nr tel. 77 421-50-51

Żeby dziecko mogło otrzymać obiad konieczne jest wypełnienie przez Rodziców deklaracji korzystania z obiadów.

POBIERZ DEKLARACJĘ: ikona DOC