Menu cateringu: ikona pdf

Opłaty za obiady abonamentowe w miesiącu wrześniu 2020 II danie koszt: 7,00 zł. 13 dni* 7zł. = 91 zł.

Opłaty za kolejne miesiące przyjmowane będą do końca każdego miesiąca za miesiąc następny.

Brak terminowej wpłaty spowoduje bezwzględne niewydawanie posiłku.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
82 1050 1504 1000 0092 1826 8564 Bank ING

W tytule wpłaty należy podać:
imię i nazwisko dziecka, nr szkoły, klasę, opłacany miesiąc

Telefon kontaktowy w sprawie obiadów : 530 020 021 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 )

Odpisy i zwroty gotówki za niewykorzystane obiady będą uwzględniane jedynie w przypadku powiadomienia pracownika stołówki bądź po zgłoszeniu telefonicznym lub sms pod nr tel. 530 020 021 dzień wcześniej lub najpóźniej tego samego dnia do godz. 8:00.

Żeby dziecko mogło otrzymać obiad konieczne jest wypełnienie przez Rodziców deklaracji korzystania z obiadów: 

ikona DOC