Email

             Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Nazwisko i imię naucz.

Funkcja/Przedmiot

 
 

Ryniak Przemysław

Dyrektor, Zajęcia komputerowe

 

Molenda Elżbieta

Wicedyrektor, matematyka,pedagog

 

Hajducka Barbara

Wychowawca klasy II, nauczanie wczesnoszkolne

 

Wilczek Zofia

Wychowawca klasy III, nauczanie wczesnoszkolne

 

Domino-Szpytko Danuta

Wychowawca klasy I, nauczanie wczesnoszkolne

 

Adrianna Gabryś

Wychowawca klasy IVB, pedagog

 

Lukosz Joanna

Wychowawca klasy V, język niemiecki

 

Jawid Jolanta

Nauczyciel języka angielskiego,wychowzwca kl.VI

 

Sitarz Ewa

Wychowawca klasy IVA, język polski, logopedia

 

Gogulska-Michala Mariola

Pedagog szkolny, język angielski

 

Paweł Koch

Psycholog

 

Kazimiera Mały

Nauczyciel matematyki

 

Dworakowska Gabriela

Bibliotekarz, nauczanie muzyki, plastyki

 

Hajzer Teresa

Historia, Przyroda,Goegrafia

 

Łukasz Ryniak

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Kamińska Renata

Nauczyciel WDŻ

 

Justyna Prochota

Opiekun świetlicy

 

Ratuszny Anna

Religia

 

Wanda Serafin

Nauczyciel wspomagający

 

Katarzyna Szczepara

Opiekun świetlicy

   

 

 

Błachowska Zdzisława

Logopeda

 

Kułaga Małgorzata

Nauczyciel fizyki,informatyki

 

Greniger Joanna

Język angielski,bibliotekarz

 

Łapczyńska Zdzisława

Nauczyciel biologii, EDB, zajęcia  techniczne

 

Maziarz Anna

Nauczyciel języka niemieckiego

 

Nielska Magdalena

Wychowawca klasy VIII,Nauczyciel języka polskiego

 

Rakszawa Ewa

Nauczyciel matematyki

 

 

 

 

Szymborska Iwona

Religia

 

Gajęcka Renata

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Żołądź Adam

Język polski,opiekun świetlicy

 

Katarzyna Burtna

Psycholog

 

Szczepara Katarzyna

Opiekun świetlicy