Email

             Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Nazwisko i imię naucz.

Funkcja/Przedmiot

 
 

Ryniak Przemysław

Dyrektor, Zajęcia komputerowe

 

Syrytczyk Elżbieta

Wicedyrektor, pedagog

 

Hajducka Barbara

Wychowawca klasy I, nauczanie wczesnoszkolne

 

Wilczek Zofia

Wychowawca klasy II, nauczanie wczesnoszkolne

 

Domino-Szpytko Danuta

Wychowawca klasy III A, nauczanie wczesnoszkolne

 

Karolonek Patrycja

Wychowawca klasy IIIB, nauczanie wczesnoszkolne

 

Lukosz Joanna

Wychowawca klasy IV, język niemiecki

 

Jawid Jolanta

Nauczyciel języka angielskiego

 

Sitarz Ewa

Wychowawca klasy VI, język polski, logopedia

 

Gogulska-Michala Mariola

Pedagog szkolny, język angielski

 

Subocz Małgorzata

Psycholog

 

Molenda Elżbieta

Nauczyciel matematyki

 

Dworakowska Gabriela

Bibliotekarz, nauczanie muzyki, plastyki

 

Hajzer Teresa

Historia, Przyroda,Goegrafia

 

Stelmaszyk Michał

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Kamińska Renata

Nauczyciel WDŻ

 

Janicka Justyna

Opiekun świetlicy

 

Ratuszny Anna

Religia

 

Wanda Serafin

Nauczyciel wspomagający

 

Krawczyk Edyta

Nauczyciel wspomagający

 

Leś Sandra

Nauczyciel języka mniejszości narodowej(j.niemiecki)

 

Błachowska Zdzisława

Logopeda

 

Kułaga Małgorzata

Nauczyciel

 

Greniger Joanna

Język angielski

 

Łapczyńska Zdzisława

Nauczyciel biologii, EDB, zajęcia  techniczne

 

Maziarz Anna

Nauczyciel języka niemieckiego

 

Nielska Magdalena

Wychowawca klasy VII,Nauczyciel języka polskiego

 

Rakszawa Ewa

Nauczyciel matematyki

 

Swobodzian Magdalena

Bibliotekarz

 

Szymborska Iwona

Religia

 

Gajęcka Renata

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Żołądź Adam

Język polski

 

Katarzyna Burtna

Psycholog

 

Szczepara Katarzyna

Język niemiecki