Koło Językowe

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klasy VI odbywają się w każdy poniedziałek od 12.25 - 13.10, Prowadzone są przez mgr Mariolę Gogulską-Michala. Zajęcia mają na celu rozwój uzdolnień językowych,rozwój zainteresowań uczniów, pobudzanie aktywności umysłowej, jak rówaież pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej w tym poczucia własnej wartości.