Z Indywidualizacją PDF Drukuj Email

 

                  Z indywidualizacją rozwijamy i uczymy się.

 

 

W okresie od  listopada 2012 r.  do marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Luboszycach   realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Z indywidualizacją rozwijamy i uczymy się”. 34 uczniów z klas I- III uczestniczyło w  zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wyrównujących szanse edukacyjne. Projekt obejmował tematykę tj :

-        zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

-        zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie  uzdolnionymi plastycznie ,

-        zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie  uzdolnionym- ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,

-        zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie  uzdolnionymi sportowo,

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

 

W ramach projektu Gmina Łubniany  ze środków unijnych doposażyła naszą szkołe w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.