Z Indywidualizacją rozwijamy PDF Drukuj Email

 

                  Z indywidualizacją rozwijamy i uczymy się.

 

 

W okresie od  listopada 2012 r.  do marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Luboszycach   realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Z indywidualizacją rozwijamy i uczymy się”. 37 uczniów z klas I- III uczestniczyło w  zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wyrównujących szanse edukacyjne. Projekt obejmował tematykę tj :

- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie  uzdolnionymi plastycznie ,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  szczególnie  uzdolnionymi- ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  szczególnie  uzdolnionymi sportowo,

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

 

W ramach projektu Gmina Łubniany  ze środków unijnych doposażyła naszą szkołe w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.