Ubezpieczenie

                                    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,   młodzieży i personelu w placówkach oświatowych

   PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBOSZYCACH Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI

Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz innych zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, wyszczególnionych w tabeli poniżej, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową przez całą dobę, na całym świecie.

Numer polisy 998 A 705062

Tabela świadczeń z tytułu ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia 18 000 zł – Składka roczna 46 zł

Rodzaj świadczeń

Wysokość świadczenia w zł

Śmierć ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia

18 000

Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia

180

Świadczenie za zgon w wyniku samobójstwa – 10% sumy ubezpieczenia

1 800

Zachorowanie na sepsę (posocznicę) meningokową lub pneumokokową - 10% sumy ubezpieczenia

1 800

Pogryzienie przez psa, które skutkuje co najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu - 10% sumy ubezpieczenia

1 800

Koszty przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej 5% sumy ubezpieczenia

900

Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do nauki   - 0,10% sumy ubezpieczenia za dzień

18

Zwrot kosztów leczenia - 10% sumy ubezpieczenia

1 800

Zadośćuczynienie za ból - 10% sumy ubezpieczenia

1 800

Zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 10% sumy ubezpieczenia

1 800

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nowotworem złośliwym - 10 % sumy ubezpieczenia

1 800

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym - dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia

18 000

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt.

Z poważaniem

Agnieszka Dachowska-Kulig

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Agencja Wyłączna

tel +48 77 455 06 37

mobile 609 825 075

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Likwidacja szkód z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Co zrobić, gdy powstanie szkoda?

W razie wystąpienia wypadku należy:

  • starać się złagodzić skutki wypadku
  • poddać się opiece lekarskiej (w miarę możliwości korzystać z publicznej służby zdrowia)
  • zabezpieczyć wszelkie dowody związane z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku, np. zaświadczenia lekarskie z udzielenia pierwszej pomocy medycznej potwierdzające zaistnienie wypadku w danym dniu, zdjęcia rentgenowskie, oryginały rachunków za usługi medyczne, protokoły policyjne


Jak postępować przy zgłaszaniu szkody?

Ubezpieczony zobowiązany jest:


1. Powiadomić niezwłocznie UNIQA TU SA o zaistniałym wypadku (telefonicznie lub pisemnie), nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym wypadek miał miejsce.
2. Wypełnić druk zgłoszenia szkody.
3. Dostarczyć do UNIQA TU SA:

  • polisę (ewentualnie jej kopię lub numer)
  • zaświadczenie lekarskie z udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej
  • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia

 

 

Jak zgłosić świadczenie?

Świadczenia mogą być zgłaszane w następującej formie:

 

telefonicznie

801 597 597 lub 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych)

Serwis przyjmowania zgłoszeń czynny jest 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 19:00 oraz w soboty w godzinach: 8:00 – 16:00 istnieje możliwość bezpośredniego zgłoszenie roszczenia u konsultanta, w pozostałych godzinach istnieje możliwość    
                         pozostawienia wiadomości na poczcie głosowej.

 

 

elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

za pośrednictwem Elektronicznego Zgłoszenia Szkody na stronie internetowej www.uniqa.pl w zakładce Zgłoś szkodę/ Szkody osobowe/formularz z ubezpieczenia NNW lub podróży zagranicznej

korespondencyjnie na adres:

UNIQA TU S.A.

Jednostka Skanująco-Indeksująca

90-520 Łódź, ul. Gdańska 132

Zgłoszone roszczenie, które wpłynie w formie papierowej do innej jednostki UNIQA, zostanie niezwłocznie przekazane do Centrum Pomocy za pośrednictwem adresu e-mail (przekazanie skanów dokumentacji), a następnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres UNIQA TU SA w Łodzi.

Gdy wydarzyło się coś złego...

Jesteśmy z naszymi Klientami na dobre i złe. Niesiemy pomoc zawsze wtedy, gdy potrzebują pomocy
i wsparcia solidnego partnera. Jeśli staniesz w obliczu nieszczęścia zespół likwidacyjny UNIQA pozostaje do Twojej dyspozycji. Oferujemy Ci bezzwłoczną i profesjonalną obsługę oraz gwarantujemy sprawny przebieg likwidacji szkody.

Potrzebne informacje przekaże Ci nasz konsultant pod numerem telefonu 801 597 597*, znajdziesz je także na naszej stronie internetowej oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.