OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

–  etap powiatowy: drużyna w składzie:  Nikola  Prudel KL. III c; Natalia  Rataj KL. III c;       
  Klaudiusz  Bewko KL. III c -  IV miejsce,

                                                      Indywidualnie: -  Natalia  Rataj KL. III c  - IImiejsce,

Opiekun – mgr Zdzisława  Łapczyńska