Nagroda MEN

 

Komentarz do NAGRODY!

mgr Ewa Sitarz - nauczycielka języka polskiego i reżyserka niezapomnianych spektakli szkolnego

 teatru ''GAŁGANEK'' otrzymała NAGRODĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ!

Wysoko zostały ocenione wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej wychowawczej.

Wszyscy jesteśmy bardzo dumni .