Zaproszenie na konkurs kroszonkarski

kroszonkiDyrekcja i opiekunowie lkoła regionalknego Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach zapraszają nauczycieli i ucznów klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjum do wzięcia udziału w XIX Gminnym Konkursie Kroszonkarsko-Zdobniczym, który odbędize sie 5.04.2019 r. (piątek) w Publicznej Szkole Podstawowowej w Luboszycach w godz 9:00-13:00.

Szczegółowe informacje o konkursie