Egzamin gimnazjalny

W 2019 r. egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany od 10 do 12 kwietnia (środa – piątek), zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Dzień

Przedmiot(y)

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

10 kwietnia,środa

historia i wiedza o społeczeństwie

9:00

60 minut

 

przerwa

język polski

11:00

90 minut

11 kwietnia, czwartek

przedmioty przyrodnicze

9:00

60 minut

 

przerwa

matematyka

11:00

90 minut

12 kwietnia,piątek

język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

9:00

60 minut

 

przerwa

język obcy nowożytny (poziom rozszerzony)

11:00

60 minut