Zebranie dla rodziców dzieci przychodzących do pierwszej klasy w roku szkolnym 2019/2020

W dniu 10 czerwca 2019 r. odbędzie się zebranie rodziców dzieci przychodzących do pierwszej klasy w roku szkolnym 2019/2020
Zebranie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach ul. Szkolna 4 w salach na parterze o godz. 17.00

Wychowawcy klasy I a i I b