Koło Regionalne

 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                                           Luboszyce, dnia 27.02.2015 r.

       w Luboszycach

 

Regulamin XV Gminnego Konkursu Kroszonkarskiego

     Dyrekcja i opiekun koła regionalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach zaprasza nauczycieli i uczniów klas I - VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum do wzięcia udziału w XV Gminnym Konkursie Kroszonkarskim, który odbędzie się 27.03.2015 roku (piątek) w Domu Parafialnym w Luboszycach w godz. od 9.00 do 13.00.

 1. 1.Celem konkursu jest kultywowanie i upowszechnianie tradycji regionalnych związanych z okresem Świąt Wielkanocnych.
 2. 2.Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
 • I - kategoria      - uczniowie klas I - III    (po 3 uczniów z każdej klasy)
 • II - kategoria   - uczniowie klas IV - VI  (po 3 uczniów z każdej klasy)
 • III - kategoria - uczniowie klas I-III gimnazjum   (po 3 uczniów z każdej klasy)
 1. 3.Warunki uczestnictwa:
  1. a)przyniesienie jednej własnoręcznie wykonanej kroszonki, pisanki lub oklejanki (na wydmuszce lub gotowanym jajku) a ponadto 2 wydmuszek lub gotowanych jajek barwionych oraz narzędzi i przyborów do zdobienia,
  2. b)na miejscu w czasie trwania konkursu, uczestnik wykona własnoręcznie jedną pracę konkursową techniką rytowniczą lub zdobniczą,
  3. c)po zakończeniu przewodu konkursowego, uczestnik typuje do oceny jury wybrane dwie prace (z czego jedną wykonaną podczas konkursu),
  4. d)przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak:
 • zachowanie tradycyjnych motywów
 • dokładność wykonania
 1. 4.Najlepsze prace zostaną nagrodzone (wszystkie przechodzą na własność organizatora konkursu)
 2. 5.Zgłoszenia do konkursu przyjmuje mgr Zofia Wilczek do dnia 20.03.2015 r.                 tel. 77 4215 711

Organizatorzy konkursu:                                                                          

     mgr Zofia Wilczek                                                                          Dyrektor PSP Luboszyce

     mgr Łucja Bolcek                                                                              mgr Helena Plotnik

     mgr Renata Kamińska

 


O

 

rganizowanie i prowadzenie działalności regionalnej w PSP w Luboszycach.

 

       Jednym z głównych celów naszej szkoły jest wychowanie w kulturze regionu. Dlatego też przygodę ze Śląskiem rozpoczęła pani mgr Zofia Wilczek od:

 • Stworzenia Izby Regionalnej w oparciu o zgromadzone eksponaty z dawnych lat.
 • Opracowania regulaminu klasy regionalnej – przy wsparciu pani

mgr Renaty Kamińskiej. Ideą powstania takiego miejsca na terenie szkoły nie był jedynie zwrot ku przeszłości i historii naszej wsi, ale przede wszystkim ku pięknym wartościom, jakie zgromadzone w niej przedmioty przywołują. Znaczącym elementem było opracowanie przez panią Ingę Stasch (emerytowaną nauczycielkę) historii Luboszyc i historii szkoły.

 • Zbieranie starych fotografii z życia szkoły, mieszkańców i stworzenie księgi regionalnej.
 • Dzięki zaangażowaniu opiekunki koła regionalnego – mgr Zofii Wilczek, dyrektora szkoły mgr Heleny Plotnik, przy wsparciu finansowym Rady Rodziców i menadżerskim działaniom – powstał zespół taneczny „Karolinki”.

Zespół dorobił się strojów ludowych: śląskich i krakowskich. Stroną artystyczną zajmuje się pani Małgorzata Maciałek.

 • Ważnym i znaczącym wydarzeniem w naszej szkole jest organizowanie od kilku lat przeze mnie i przy współpracy koleżanek: mgr Aliny Siergiej, mgr Łucji Bolcek, mgr Joanny Lukosz Gminnych Konkursów Kroszonkarsko-Zdobniczych. Organizując te konkursy miałam na względzie to, aby oryginalne kroszonki o specyficznych wzorach Śląska Opolskiego nie odeszły w zapomnienie, a szkoła stała się centrum życia kulturalnego, promującym wartości środowiska lokalnego.
 • Udział w Regionalnym Konkursie „Ze Śląskiem na ty” – pozwolił uczniom na zachowanie gwary śląskiej.
 • Propagowanie działań i osiągnięć uczniów w wywiadach radiowym i w czasopismach.
 • Kolędowanie po Śląsku.

 

       Dzięki tym działaniom szkoła kreuje swój wizerunek na zewnątrz, jako otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, a w szczególności promuje swoje nastawienie na indywidualizm i pełną podmiotowość ucznia, dbając przy tym o jego wszechstronny rozwój. Świadomość regionalnej tożsamości społeczno-kulturalnej wiąże się z poczuciem przynależności do danej społeczności, identyfikowanie się z tą kulturą, językiem z terytorium, który się wspólnie zamieszkuje. W obecnej rzeczywistości ta niezmiernie ważna rola przypada w udziale przede wszystkim szkolnictwu.

     W nowym świecie przesłanie Władysława Orkana -  poety,  prozaika, piewcy „małej ojczyzny”, brzmi jak przestroga.

„Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodzinną ziemią – choćbyś na końcu świata się znalazł. To tak jakbyś przeciął żyły żywota”.

 

                                        Opracowała:

                                        mgr Zofia Wilczek

 

 

Jak powstała izba regionalna w luboszyckiej szkole ?

       W pracy dydaktyczno-wychowawczej znaczącą wagę przywiązujemy do historii, tradycji i kultury Śląska Opolskiego. Dzięki inicjatywie i staraniom nauczycielki mgr Zofii Wilczek i nauczycielki historii mgr Renaty Kamińskiej – powstała izba regionalna. Obie nauczycielki swoim osobistym zaangażowaniem potrafiły „zarazić” wielu uczniów i mieszkańców wsi. Razem z nimi penetrowały luboszyckie strychy, odkrywając coraz to nowe „skarby”, które kiedyś gościły na stałe w każdej śląskiej izbie.                  Zgromadziły kilkadziesiąt oryginalnych eksponatów, które umieściły w jednej z klas, stylizowanych na śląską izbę. Ideą powstania takiego miejsca na terenie szkoły, nie był jedynie zwrot ku przeszłości i historii naszej wsi, ale przede wszystkim ku pięknym wartościom, jakie zgromadzone w niej przedmioty przywołują.

     W izbie tej uczniowie uczą się widzenia świata takim, jakim on w rzeczywistości był, świata w którym nasi przodkowie żyli w zgodzie z naturą, Bogiem i z drugim człowiekiem.

     Eksponaty luboszyckiej izby ukazują całe śląskie bogactwo, przywołują dawną prostotę śląskiej kuchni i izby. Wnętrze izby zostało zaaranżowane tak, aby mogło dać wyobrażenie autentycznego życia śląskiej izby. W kuchennym kąciku stoi kredens wyposażony w akcesoria kuchenne, suche zioła oraz stół nakryty ażurowym obrusem, obok stoją oryginalne krzesła. Półki zdobi zdekompletowana, ale ładna porcelana. W kąciku znalazło miejsce drewniane łóżeczko dziecięce sprzed 80 lat. Na jednej ścianie wiszą święte obrazy, krzyż a z drugiej strony ślubny portret z 1937 roku. Do wyposażenia należy 70-letnia szafka, lampki nocne i skrzynia w której przechowuje się stroje kobiece itp. Sprzęty te łączy okres z którego pochodzą, oraz ludowe motywy. Do innych ciekawych eksponatów należą maszyny do szycia oraz stroje kobiece z 1926 roku umieszczone na stojakach wykonanych społecznie przez męża pani Renaty Kamińskiej. Wielką atrakcją dla wszystkich dzieci są oryginalne ławki szkolne z 1936 roku do których wszyscy uczniowie chętnie zasiadają. Na korytarzu wyeksponowano rozmaite sprzęty gospodarstwa domowego. Mam nadzieję, że to „magiczne miejsce” będzie służyło wielu chlubnym celom. Pani Zofia Wilczek przeprowadza zajęcia z edukacji regionalnej, gdzie uczniowie zapoznają się z historią swojej wsi i szkoły, oglądając przy tym zdjęcia z ławy szkolne babci i dziadka.

      Szczególne słowa podziękowania należą się byłej nauczycielce tejże szkoły pani Indze Stasch, która wspierała wszystkie nasze kroki fachową literatura, zdjęciami z dawnych lat szkolnych i eksponatami z własnych zbiorów.

     Pragniemy także wyrazić ogromną wdzięczność darczyńcom, którzy szczodrze przekazywali do naszej izby różne przedmioty codziennego użytku. Są to panie: Maria Knieć, Jadwiga i Marta Nowak, Maria Szymon, Teresa Trocha, Krystyna Nawrat, Marta Buhl, Maria Wocław, Mariola Strzałka, Maria Dusza, Róża Kalina, Aniela Sorowka, Sylwia Szyndzielorz, Dorota Kotula, Stefania Janicka, pani Dobis, pani Grzesik, pani Hoffmann.

    Uwieńczeniem wspólnych działań było otwarcie izby regionalnej z udziałem darczyńców i organizatorów. Na tym spotkaniu przy kawie i ciastku nie zabrakło opowieści z tamtych lat.

                                                   Opracowała:

                                                  mgr Zofia Wilczek

 

 

Udział uczniów luboszyckiej szkoły w Regionalnym Konkursie „Ze Śląskiem na ty”

 

      Uczniowie z naszej szkoły biorą aktywny udział w konkursie „Ze Śląskiem na ty”. Prace uczniów napisane są śląską gwarą – językiem prostym, płynącym z serca. Językiem, którego nikt nie powinien się wstydzić.

     Głównym celem tego konkursu jest kształtowanie i popularyzacja wiedzy o historii, szczególnie o kulturze tego Regionu. Chodzi o zbieranie przez uczniów przekazów, obrzędów, legend a także historii poszczególnych wsi, żywotnych jeszcze w pamięci starszych pokoleń.

     Kapitalną wartość w tych spisanych przekazach tworzy język gwary śląskiej, niosącej do dzisiaj wiele bezcennego materiału językoznawczego.

     Uważam, iż należy dbać o to, aby młode pokolenie mogło posługiwać się językiem naszych ojców, tak swobodnie jak językiem polskim, po to – aby przetrwał ten ważny element kultury śląskiej.

     Prace opisujące różne zwyczaje skłaniają do wspomnień i porównań tego co było, z tym co przetrwało. To co jeszcze zostało, świadczy o bogactwie kultury śląskiej.

     Czytając teksty uczniów, jako żywo stoją przed oczami własne przeżycia z dzieciństwa starki i starzika. Przebija z nich przywiązanie do tradycji ojców, do tej „małej śląskiej ojczyzny”, do przyrody i do ludzi.

                                              Opracowała:

                                             mgr Zofia Wilczek

 

 

Kolędowanie po Śląsku

    Zwyczaj chodzenia po kolędzie istnieje w Polsce od dawien dawna. Ma on także długą tradycję na całym Śląsku. Chodzenie po kolędzie było w okresie świąt Bożego Narodzenia, aż do Trzech Króli.

    Na Śląsku jak i w innych częściach kraju, chodziły dawniej najrozmaitsze grupy kolędników. Byli to pastuszkowie, trzej królowie, dziady, kozy, turonie. Przygotowania do kolędowania zaczynały się już kilka dni przed świętami. Należało sobie przypomnieć kolędy, teksty życzeń, lub całe przedstawienia.

    Zwykle najwcześniej odwiedzali domy pastuszkowie. Byli to trzej chłopcy ubrani skromnie. Często cały ich występ ograniczał  się do odśpiewania kilku kolęd.

    Najbardziej rozpowszechnioną grupą kolędniczą na Śląsku byli trzej królowie, pastuszkowie, aniołowie, Maryja z Józefem i Dzieciątkiem, turoń i gwiazdor. Teksty kolędnicze opracowywane były przez miejscowych rymotwórców. Mieszkańcy wsi z niecierpliwością oczekiwali przybycia kolędników. Niezależnie od tego, czy były to herody, czy zwierzęta wierzono że sprowadzają urodzaj i powodzenia we wszystkich pracach gospodarskich w nadchodzącym roku.

    Dlatego też, mgr Zofia Wilczek jako opiekun kola regionalnego zapragnęła wskrzesić stary śląski zwyczaj kolędowania w 2003 roku. Wraz z Panią Krystyną Nawrat i Panią Gertrudą Hoffman opracowała scenariusz śląskiego kolędowania.

    Wspólnie z uczniami wędrowała rok, rocznie od domu do domu śpiewając kolędy i składając życzenia noworoczne. Mieszkańcy chętnie witali kolędników, obdarzając ich słodyczami i hojnymi datkami, które przeznaczane są co roku na dofinansowanie wycieczek i „zielonej szkoły”.

    Myślę, że odtąd zwyczaj kolędowania na zawsze pozostanie  w luboszyckiej szkole  nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia.

                                                          Opracowała:

                                                              mgr Zofia Wilczek