Zajęcia koła matematycznego odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo, adresowane są do uczniów klasy ósmej i siódmej, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i są zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z matematyki.

Zapraszmy na zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego

Szkolny teatr „Gałganek” od trzydziestu lat towarzyszy dzieciakom naszej szkoły w wędrówce po wiedzę. Sobotnia zabawa z piosenką i tekstami literackimi jest tworzeniem wspaniałych widowisk teatralnych i budowaniem niezapomnianych „gałgankowych” przyjaźni.  Nasz teatr jest chlubą szkoły, wsi, całej gminy i województwa. Spektakle, oparte na własnych scenariuszach, są wysoka oceniane przez widzów i jurorów wojewódzkich i ogólnopolskich festiwali teatralnych. My, młodzi aktorzy – jesteśmy dumni i szczęśliwi, bo mamy siebie i nasz teatr. Dzięki temu bawimy i wzruszamy innych, czasami zmuszamy do zatrzymania się, refleksji, zadumy…

Już po raz drugi chętni uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w kursie pływania. Pod okiem instruktorów firmy Shark Swim najpierw oswajali się z wodą, a następnie uczyli się pływać. Efekty pracy widoczne były już po kilku zajęciach na załączonych zdjęciach, a dwóch uczniów uzyskało nawet kartę pływacką. W realizacji tego projektu udział miała równiez gmina finansując transport uczniów autokarem na basen.

Jednym z głównych celów naszej szkoły jest wychowanie w kulturze regionu. Dlatego też przygodę ze Śląskiem rozpoczęła pani mgr Zofia Wilczek od:
-Stworzenia Izby Regionalnej w oparciu o zgromadzone eksponaty z dawnych lat.
-Opracowania regulaminu klasy regionalnej – przy wsparciu pani mgr Renaty Kamińskiej. Ideą powstania takiego miejsca na terenie szkoły nie był jedynie zwrot ku przeszłości i historii naszej wsi, ale przede wszystkim ku pięknym wartościom, jakie zgromadzone w niej przedmioty przywołują. Znaczącym elementem było opracowanie przez panią Ingę Stasch (emerytowaną nauczycielkę) historii Luboszyc i historii szkoły.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klasy VI odbywają się w każdy poniedziałek od 12.25 - 13.10, Prowadzone są przez mgr Mariolę Gogulską-Michala. Zajęcia mają na celu rozwój uzdolnień językowych,rozwój zainteresowań uczniów, pobudzanie aktywności umysłowej, jak również pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej w tym poczucia własnej wartości.

W PSP Luboszyce działa zespół taneczny Prima Dance w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia koła tanecznego rozpoczęły się w roku szkolnym 2013/2014. Przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych uczniów, których łączy wspólna pasja do tańca. Głównym celem koła jest rozwijanie u uczniów zdolności tanecznych oraz zachęcanie do różnych form aktywności fizycznych poprzez poznawanie podstawowych kroków i figur wybranych technik tanecznych.