Dostęp do dziennika elektronicznego

Patronem naszej szkoły jest Jan Bosko, który urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od Turynu).

 Zapoznaj się z harmonogramem dojazdów uczniów do naszej szkoły.

Świetlica szkolna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
 

W tym miejscu przedstawiamy nauczycieli pracujących w naszej szkole.

Pierwsze wzmianki o wsi Luboszyce pochodzą z 1295 r. Wiadomo, że Śląsk a także i okolice Opola były wtedy w posiadaniu Czech.

Publiczna Szkoła Podstawowa rozpoczyna współprace z Restauracją Festivalowa w ramach obiadów w szkole.

Sekretaria naszej szkoły jest czynny według następującego harnonogramu
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luboszycach informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

W naszej szkole działa zrzeszenie uczniów z różnych klas, powołane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów.