Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luboszycach informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:


1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania /higienistka szkolna Pani Maria Moczko i Pani Ewa Dorosz.
2. Gabinet pielęgniarki/higienistki mieści się, w Ośrodku Zdrowia w Luboszycach ul. Opolska 32.
3. Pielęgniarka pracuje w godzinach od 8:00 - 14:30 .
4. Świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie naszej gminy udzielane są, po wcześniejszej rejestracji, w gabinecie stomatologicznym w Łubnianach i Jełowej.
5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
7. Druk „sprzeciwu” do pobrania.