W tym miejscu przedstawiamy nauczycieli pracujących w naszej szkole.

Ryniak Przemysław – DyrektorZajęcia komputerowe (urlop chorobowy)

Kozik-Mikołaszek Ewa – Dyrektor P/O

Gabryś Adrianna – Wicedyrektor, wychowawca klasy VB, pedagog

Błachowska Zdzisława – Logopeda

Janicka Justyna - wychowawcza klasy IA, nauczanie wczesnoszkolne

Domino-Szpytko Danuta  Wychowawca klasy I, nauczanie wczesnoszkolne

Dworakowska Gabriela – Wychowawca klasy IV, bibliotekarz, nauczanie muzyki, plastyki

Gajęcka Renata – Nauczyciel wychowania fizycznego

Gogulska-Michala Mariola – Pedagog szkolny, język angielski

Greniger Joanna – Język angielski, bibliotekarz, nauczyciel świetlicy

Hajducka Barbara – Wychowawca klasy III, nauczanie wczesnoszkolne

Hajzer Teresa – Historia, Przyroda, Geografia

Jawid Jolanta – Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl.VII

Karolonek Patrycja nauczyciel klasy IB, nauczanie wczesnoszkolne

Koch Paweł – Psycholog/Doradca Zawodowy

Kułaga Małgorzata – Nauczyciel fizyki,chemi, informatyki

Maziarz Anna – Nauczyciel języka niemieckiego

Molenda Elżbieta – Nauczyciel matematyki

Nielska Magdalena – Nauczyciel języka polskiego

Pytlik Elżbieta – Nauczyciel biologii, WDŻ

Ratuszny Anna – Religia

Ryniak Łukasz – Nauczyciel EDB

Serafin Wanda – Nauczyciel wspomagający

Sitarz Ewa – Wychowawca klasy VA, język polski, logopedia

Szczepara Katarzyna – Kierownik świetlicy, nauczyciel  wspomagający