Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Luboszycach jest czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45-16:00.

Działalność świetlicy szkolnej.

Zajęcia prowadzone w naszej świetlicy są oparte o zatwierdzony plan dydaktyczno- wychowawczy na rok 2020/2021. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarz układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki naszym uczniom przed lekcjami i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzeniu warunków wypoczynku i odrobieniu prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą, rozwija umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwala ekspresję twórczą i kształtuje sprawność ruchową.

nasze prace