Oferta edukacyjna z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Opolu http://www.zsz4.opole.pl/images/dokumenty/prezentacja2020.pdf