Umieszczamy harmonogramem spotkań dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019. Plan ten jest dostępny poniżej.

ZEBRANIA I KONSULTACJE W PSP LUBOSZYCE

•19.09.2018r.   spotkanie organizacyjne z rodzicami(wywiadówka organizacyjna)

•14.11.2018r. wywiadówka

•do 14.12.2018 r. –poinformowanie Rodziców o ocenach niedostatecznych

•23.01.2019r.  wywiadówka•27.03.2019r.  wywiadówka

•15.05.2019r.  konsultacje,poinformowanie o proponowanych ocenach

•12.06.2019r.  spotkanie organizacyjne (wybór ubezpiecz. na rok szk. 2019/2020)