Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący - Beata Wróbel
Zastępca - Piotr Waldyra
Skarbnik - Edyta Sorowka
Sekretarz - Irena Langner-Maiczek

Rada Rodziców wspiera inicjatywy i działania kierowane do wszystkich dzieci w szkole takie jak:

Rada Rodziców zaprasza na Zabawę Andrzejkową