Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych


Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz innych zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, wyszczególnionych w tabeli poniżej, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową przez całą dobę, na całym świecie.

Numer polisy: 998 A 705062

Tabela świadczeń z tytułu ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia 18 000 zł – Składka roczna 46 zł

icona pdf Tabela świadczeń z informacją jak zgłosić świadczenie