ikona DOCZgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

ikona DOCZgłoszenie dziecka spoza obwodu szkoły

ikona DOCZgoda na przetwarzanie danych

ikona DOCZgoda na przetwarzanie wizerunku oraz deklraracja uczestnictwa w religi/etyce