Zapraszmy na zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego

wtorki: 15:30

piątki: 15:30

sks plakat maly