Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej informuje, że w dniu 7 i 8 grudnia 2021 r. zajęcia dla klas IV – VIII odbędą się  w systemie zdalnym. Sytuacja taka jest spowodowana przerwą w dostawie energii elektrycznej dla budynku w Biadaczu.