Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

zgodnie ze szkolnymi zasadami rekrutacji informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 zostaje podana do publicznej wiadomości i znajduje się w holu szkoły.

Jednocześnie nadmieniam, że wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani, kandydatów niezakwalifikowanych – BRAK.

Oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do szkoły można pobrać ze strony szkoły lub wypełnić w sekretariacie.