Narodowe Czytanie to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury. W 2022 roku – w dwusetną rocznicę romantyzmu polskiego – odbyło się czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Dnia 15.09.2022 roku uczniowie klas 7 i 8 wraz z nauczycielem języka polskiego – Justyną Kasprzyk-Ressel przygotowali to wydarzenie, na które zostali zaproszeni: dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie klas 4-8. Wszyscy wysłuchali najpierw krótkiej historii romantyzmu polskiego. Następnie balladę „Romantyczność” przeczytała pani Ewa Sitarz. Kolejne ballady, tj.: „Świtezianka”, „Powrót taty” oraz „Pani Twardowska” przeczytali wybrani uczniowie z klas 7 i 8.

W epoce romantyzmu zostały wypracowane i utrwalone najważniejsze cechy pozwalające nam przetrwać nawet najdramatyczniejsze próby zniszczenia narodu: honor, waleczność, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, gotowość do ofiar oraz przywiązanie do wolności. Z okazji Narodowego Czytania Prezydent RP Andrzej Duda tradycyjnie skierował przesłanie. Zachęcając do współtworzenia akcji, napisał w liście: „Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą.”