W sobotę 11 lutego 2023r  odbył się  DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY dla przyszłych uczniów i ich rodzin. Gości przywitała pani dyrektor Bogusława Domino – Pawelec, która scharakteryzowała szkołę,  przedstawiła ramowy plan nauczania oraz pozalekcyjną ofertę edukacyjną dla uczniów. W programie tego dnia były występy teatru „ Gałganek”, zajęcia plastyczne, zabawy z panią psycholog, gry i zabawy na tablicy interaktywnej i świetlicy szkolnej, zajęcia z robotyki, zabawy z językiem niemieckim i angielskim, zajęcia taneczne i sportowe. Prowadzący zajęcia nauczyciele zaobserwowali bardzo dużą  aktywność zarówno przyszłych uczniów jak i ich rodziców. Mamy nadzieję, że te krótkie spotkania w salach lekcyjnych choć w małym stopniu oddały klimat naszej szkoły jaki tworzymy wspólnie z uczniami i rodzicami każdego dnia.