6 marca 2023 r. w naszej szkole odbył się apel na którym pani dyrektor Bogusława Domino – Pawelec wręczyła najlepszym uczniom stypendia naukowe, sportowe i jedno szczególne stypendium fundowane. Dwa pierwsze stypendia są wypłacane z budżetu szkoły i wynoszą po 200zł na semestr.

Stypendia naukowe otrzymali : Laura Ordaszewska, Rozalia Bonk, Emilia Lacek, Helena Wróbel, Antonina Lacek, Agata Brixy, Paulina Kaplita,  Emilia Podgórzec, Wiktoria Dyla, Sara Kochanek i Julia Grzegorzak.

Stypendium sportowe otrzymały dwie uczennice Helena Wróbel i Julia Grzegorzak.

Na nasze spotkanie został zaproszony pan Piotr Cieślik, który już od 2011r. jest sponsorem stypendium fundowanego i obecnie wynosi ono aż 600zł na semestr. Pan Piotr jest bardzo skromny i mimo, że od wielu lat  funduje to stypendium to twierdzi, że nie trzeba o tym głośno mówić. Jak sam powiedział do uczniów ma ogromny sentyment do naszej szkoły, gdyż jest jej absolwentem. Wspomniał, że jego mama powtarzała mu często: „  –  Synek, jak masz, to się  podziel” i wtedy rozległy gromkie brawa dla naszego gościa.

Stypendium fundowane  przyznawane jest zawsze  uczniowi  z najwyższą średnią z najstarszej  klasy. W tym pierwszym półroczu roku szkolnego  2022/2023 otrzymała je  Paulina Kaplita.

Zachęcamy wszystkich uczniów do solidnej nauki.