plakat

Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach
uczniów szkół wszystkich typów.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”.
Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

W naszej szkole w konkursie uczestniczyło 26 uczniów od klasy drugiej do ósmej.

Każdy uczestnik Konkursu otrzymał układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego.

Wyniki będą ogłoszone przez organizatora po 11 maja 2023r.