zdjęcie grupowe

Datę 14 marca wybrano nieprzypadkowo – w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3.14, co stanowi przybliżoną wartość liczby Pi. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day.
Dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.
Po raz pierwszy dzień liczby Pi obchodzono w 1988 r. w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco.
W dniu 25 listopada 2019 roku UNESCO podjęło proklamację o ustanowieniu 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki (International Day of Mathematics-IDM). Pierwsze obchody odbyły się w 2020 roku.

Skąd się wzięła liczba Pi?

Pi można zdefiniować jako stosunek długości obwodu koła do jego średnicy. Albo też jako pole koła o promieniu 1.
Jej rozwinięcie dziesiętne nigdy nie będzie miało końca. Tak więc nawet 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706… to dopiero jego początek. Choćbyśmy wyliczali kolejne cyfry po przecinku przez całe życie, nie dotrzemy do ostatniej cyfry tej stałej.
Choć w zbiorze liczb rzeczywistych znajduje się nieskończenie wiele liczb niewymiernych to właśnie Pi jest tą szczególną liczbą. Jest wartością, bez której matematyka, fizyka i inne nauki ścisłe i techniczne na nich bazujące nie mogłyby się obejść.
Pi zwana jest także ludolfiną na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył wartość liczby Pi do 35. miejsca po przecinku.

W naszej szkole obchodziliśmy święto liczby Pi na lekcjach matematyki w klasach 4 – 8.

W każdej klasie wyświetlona została prezentacja, przedstawiająca krótką historię liczby Pi, sposób wyznaczania i znaczenie tej liczby dla nauki.

W klasie 4a i 5 uczniowie wyznaczali doświadczalnie liczbę Pi. Mierzyli obwody przedmiotów w kształcie koła i otrzymaną liczbę dzielili przez średnicę koła.

W klasie 8a i 8b uczniowie również wykonali takie doświadczenie, a ponadto poznali wzory na obwód i pole koła i rozwiązywali zadania z zastosowaniem tych zależności.

Klasa 6 bawiła się układając „Pi – puzzle”, a klasa 7 rysowała „Miasto Pi”.

Na korytarzu szkolnym wzdłuż schodów rozwieszone zostały kolorowe kartki  z kolejnymi cyframi rozwinięcia liczby Pi.

Bawiliśmy się szukając w rozwinięciu liczby Pi daty swoich urodzin.

Uczniowie klasy 6, 7 i 8 wzięli udział w dyktandzie matematycznym, w którym zwyciężyła drużyna klasy szóstej.