W dniu 24 kwietnia 2023r. w klasach I-III obchodziliśmy „Dzień Ziemi”. Na pierwszej lekcji klasy oglądały filmik ekologiczny i rozmawiały na jego temat. Na kolejnej odbył się apel, na którym wysłuchaliśmy historii „Dnia Ziemi”, wierszyków i zaśpiewaliśmy piosenkę. Następnie klasy udały się do swoich sal, gdzie robiły plakaty związane z przydzielonym tematem. Na zakończenie przygotowano wystawę prac uczniów.