Dnia 19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach po raz kolejny uczcili pamięć o tym wydarzeniu. Przygotowali papierowe żonkile – symbol zbiorowej pamięci, które zostały wręczone nauczycielom, pracownikom obsługi wraz z cytatem – słowami Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. Na lekcjach języka polskiego uczniowie czwartej klasy poznali opowiadanie Marcina Szczygielskiego „Prawdziwi przyjaciele”, zaś uczniowie starszych klas obejrzeli film o powstaniu w getcie warszawskim „Nie było żadnej nadziei…”

Pragniemy przywrócić pamięć o tych wydarzeniach i słowach przypomnianych przez Mariana Turskiego: XI przykazanie „Nie bądź obojętny”.