plakat

 

Podczas nocy w szkole, uczniowie klasy szóstej zrealizowali kolejne zadania w ramach projektu „(Nie)zwykła matematyka”.

„Wiem, co jem”  

Uczniowie sprawdzali ile cukru zawierają popularne napoje i słodycze. Odczytywali na etykietach zawartość cukru, a następnie odmierzali jego odpowiednią ilość. Na zakończenie wykonali tablicę przedstawiającą zebrane informacje. Analizując składniki zawarte w tych produktach, rozmawialiśmy o tym, na co należy zwracać uwagę czytając etykiety, które produkty wybrać, aby w miarę możliwości ograniczyć ilość cukru.

 

Kolejne zadanie to „Szybka, szybsza, najszybsza”

Polegało na doświadczalnym wyznaczeniu prędkości w różnych rodzajach ruchu.

Uczniowie wymyślali bardzo ciekawe sposoby poruszania się. Były skoki na jednej nodze, „taczka”, skoki na dwóch nogach, bieg, krok taneczny. Zmierzyli długość drogi oraz każdemu uczestnikowi mierzyli czas przebycia tej drogi. Następnie, korzystając z kalkulatora, obliczali prędkość w różnych jednostkach (m/s i km/h).

 

 

Ostatnie z zaplanowanych działań to „Planszówkowy zawrót głowy

„Planszówki” to najlepsza rozrywka w czasie nocki w szkole.

Uczniowie przynieśli różne gry, nie tylko planszowe, nawzajem uczyli się zasad i grali…