Dobiega końca rok szkolny 2022/2023 i niezmiernie miło jest nam poinformować o tegorocznych sukcesach naszych uczniów w konkursach religijnych. W tym roku wzięliśmy udział w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej Żak, Diecezjalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej i Metafizycznej oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Biblia i Przypowieści biblijne”. We wszystkich tych konkurach odnieśliśmy sukcesy.
W Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej Żak, sześcioro uczniów naszej szkoły zdobyło tytuł Laureata a troje tytuł Finalisty.
Laureatami są:
Julia Hilla kl V
Małgorzata Stiller kl V
Adam Stolarski kl V
Hanna Wąsiak kl VI
Jonas Weidel kl VIIIa
Florian Szczepara kl VIIIa

Finaliści to:
Jakub Weidel kl IV
Mateusz Świerc kl VII
Łukasz Koziol kl VIIIa

Także w konkursie recytatorskim mamy finalistkę Hannę Parobczy z kl IIIb

W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie „Biblia i Przypowieści biblijne” Laureatami zostali:
Paulina Kaplita z kl VIIIa zajmując 1 miejsce
Helena Wróbel z kl. VII zajmując 3 miejsce
Adam Stolarski kl V na 4 miejscu
Małgorzata Stiller kl V na 5 miejscu
Mamy też dwa wyróżnienia:
Jakub Weidel za zajęcie 6 miejsca
Julia Hilla za 8 miejsce

Wszystkim Laureatom i Finalistom gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.