logo "LEPSZA SZKOŁA"Nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego „LEPSZA SZKOŁA” z matematyki.

Jest to projekt przeznaczonym dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO.

Program „LEPSZA SZKOŁA” pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.
Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY

  • sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
  • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę.

W naszej szkole w projekcie biorą udział wszyscy uczniowie klas 4-8. Testy diagnostyczne przeprowadzane są „na wejście”, po I semestrze i na zakończenie roku szkolnego. Ponadto
w ramach projektu przeprowadzany jest próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki.

 

certyfikat