Drodzy Uczniowie klas ósmych, szanowni Rodzice,    logo

informujemy, że 06 lipca 2023r. w godzinach od 8:00  do  16:00

w sekretariacie szkoły w budynku w Biadaczu będą wydawane

uczniom zaświadczenia i informacje o szczegółowych

wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                   Dyrektor szkoły