logo

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu  pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska  nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

14  września uczniowie klas IVB i VII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki  uczestniczyli w 30 akcji Sprzątanie Świata – Polska2023. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały tereny leśne i drogi w Kolanowicach. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie,

a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Akcję zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek. Opiekunowie akcji  panie Małgorzata Kułaga, Joanna Jaromin i Agata Łękawska dziękują wszystkim za zaangażowanie.  Osobne podziękowania składamy Panu sołtysowi Kolanowic  Waldemarowi Brischowi za pomoc w zagospodarowaniu zebranych śmieci.

 

Pamiętajmy, że niszcząc naturę, niszczymy siebie.