W budynku szkoły w Biadaczu odbyło się spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas 4-8 z policją i pedagogiem. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, zagrożenia internetowe, agresja i przemoc, konsekwencje niewłaściwego postępowania oraz procedury reagowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.